EMANET BİLİNCİ

“Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk, onlar kaçındılar; Nihayet onu insan yüklendi, fakat ne yazık ki o da zalim ve cahil çıktı. 33/72” Rabbimiz insan denen soylu varlığa kendi ruhundan üfleyerek onu en güzel kıvamda yarattı. Sonra kendisine yeryüzünü imar ve inşa görevi verdi. Ancak Nebiler ve Allah’ın...

O’ndan başka İlah da neymiş?

Övgüler ve yücelikler, Kulluklar ve saygılar, Umutlar ve bağlılıklar, Her şeyi yaratan, Yaşatan, gözeten ve yöneten, Allah’a mahsustur. O Allah ki, Ortağı ve benzeri olmayan, Diri, kadir ve cebbar olandır. O Allah ki, eşsiz ve benzersiz yaratandır. Ve O Allah ’ki, Hiçbir şeye muhtaç olmayan, Her şeyin ihtiyacını karşılayandır....