CAN ERZURUM

Erzurum canandır candır Erzurum.
Vatan damarında kandır Erzurum.
Öksüze yetime anne kucağı,
Garip yolculara handır Erzurum.

Bir serhat şehridir kopmayan uçtur.
Nereden bakarsan son kale burçtur.
Küfrün kapısını kıracak koçtur.
Tarihin dilinde şandır Erzurum.

Erzurum bir tatlı sızıdır ahtır.
Muhabbet bağının dibi gümrahtır.
Reyhani Sümmani Âşık Emrah’tır.
Zamanın durduğu andır Erzurum.

Her köşesi emanet bir veliye,
İbrahim Hakkı’ya Lütfi Efe’ye.
Sababeden Abdurrahman Gazi’ye,
Bir ummandır bir harmandır Erzurum.

İki dünya biraraya gelse de,
Zalimler zulmünü dikte etse de,
Batı ufukları gölgelese de,
Fecri aydınlatan tandır Erzurum.

No Comments

Post a Comment